StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBegränsad framkomlighet på Sörskogsleden från och med 17 oktober
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2022-10-12
Uppdaterad 2022-10-18 14:01
Södra körfältet kommer att stängas av etappvis på grund av arbete i vägområdet.

Gäller

Från och med: 2022-10-17 07:00
Till och med: 2022-11-14 16:00

Orsak

Arbete i vägområdet.

Påverkan

Södra körfältet kommer att stängas av etappvis. Arbetets varaktighet beräknas bli två till fyra veckor beroende på hur arbetet fortlöper.

Hänvisning

Där sikten är skymd kommer trafikljus att placeras ut.

Utförare

Akea

Kontakt