StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAguéligatan stängs tillfälligt av på grund av trädbeskärning 4-8 juli
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2022-07-01
Uppdaterad 2022-07-01 11:01
Avstängningen kommer ske i etapper. Sträckan mellan Väsbygatan och Vasagatan stängs dagtid av 4-6 juli och sträckan mellan Vasagatan och Kungsgatan/Ekebygatan stängs dagtid av 7-8 juli.

Gäller

Från och med: 2022-07-04 07:00
Till och med: 2022-07-08 16:00

Orsak

Våra gata/parkenhet kommer utföra trädbeskärning och trädfällning längs med Aguéligatan och av säkerhetsskäl kommer gatan att stängas av.

Påverkan

Första sträckan mellan Väsbygatan och Vasagatan påverkas 4-6 juli kl 7-16. Andra sträckan mellan Vasagatan och Kungsgatan/Ekebygatan påverkas 7-8 juli kl 7-16.

Hänvisning

Biltrafiken hänvisas till andra gator när sträckan är avstängd, följ tillfällig skyltning. Gång- och cykelbana/trottoar hålls stängd där arbete pågår med hänvisning till bana på motsatt sida.

Utförare

Silverstadens Åkeri på uppdrag av Gata/Parkenheten, Sala kommun

Kontakt

Relaterade kategorier