Nyhet
Publicerad 2022-02-28
Uppdaterad 2022-03-08 07:54

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför omvärldsläget. Här samlar vi länkar till relevant information.

På krisinformation.se hittar du samlad information från våra myndigheter om läget i omvärlden:

Det finns även samlad information om var du kan vända dig för stöd vid oro:

Information för barn och unga

Läget i omvärlden är oroligt just nu och det påverkar oss alla. Barn och unga kan känna oro inför det spända läget i omvärlden och det är något vi är uppmärksamma på i kommunens olika verksamheter.

Annan information om kris och händelser

Om källkritik och sociala medier i kriser (krisinformation.se)

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer (MSB)

Kontakt

Elin Bjarnhagen, Beredskapssamordnare
0224-74 70 14 Elin.Bjarnhagen@sala.se

Relaterade kategorier