StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFörslag på nytt vattenskyddsområde Vallrum
Nyhet
Publicerad 2022-01-07
Uppdaterad 2022-02-07 10:33

Sala kommun föreslår ett nytt vattenskyddsområde för Härsveds vattentäkt. Här hittar du förslaget som senare kommer att gå ut på formell remiss.

Sala kommun föreslår ett nytt område för vattenskydd för Härsveds vattentäkt då man ser att vattnet behöver ytterligare skydd. Fastighetsägare i området har fått information för att kunna ha synpunkter på förslaget.

Lämna synpunkter

Vi vill gärna ha fastighetsägares synpunkter innan vi färdigställer vår ansökan till Länsstyrelsen. Handlingarna hittar du i pdf-format längst ner på denna sida.

Skicka dina synpunkter senast den 10 februari 2022 till kommun.info@sala.se, eller vanlig post: Tekniska kontoret, Box 304, 733 25 Sala. Märk skrivelser med: ”Revidering av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Härsved, Sala kommun.” 

Om du har frågor, kontakta Mikael Viktorsson som är kommunens kontaktperson i detta ärende, Mikael.Viktorsson@sala.se.

Ett vattenskyddsområde omger en vattentäkt och dess tillrinningsområde för att säkerställa att vattnet inte förorenas från verksamheter som bedrivs i och omkring området. Storleken på vattenskyddsområdet beror på markens beskaffenhet samt åt vilket håll och hur snabbt vattnet rinner till vattentäkten.

För dig som bor inom området

Generellt påverkas du som boende inom vattenskyddsområdet i relativt liten utsträckning av vattenskyddsföreskrifterna. Det är ändå viktigt för oss att du får reda på att du bor inom ett vattenskyddsområde och att det som du gör på din tomt kan påverka vattentäkten. Det handlar till exempel om hantering av oljeprodukter, bekämpningsmedel, och schaktningsarbeten.

För dig som bedriver verksamhet inom området

Du som bedriver verksamhet är säkert väl bekant med den lagstiftning som berör just din verksamhet. För att komplettera denna lagstiftning och skydda vattentäkten på bästa sätt gäller specifika vattenskyddsföreskrifter inom skyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna har olika restriktionsnivå och är indelade i anmälningsplikt, tillståndsplikt och förbud. Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som potentiellt kan förorena vatten, men även i vilken mängd de får förekomma. Exempel på ämnen som regleras i vattenskyddsföreskrifterna är oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäringsämnen.

Dokument

Tekniskt underlag - Revidering vattenskyddsområde Vallrum

Bilaga 1 - Geologiska sektioner

Bilaga 2 – Riskanalys

Bilaga 3 – Förslag vattenskyddsområde

Bilaga 4 – Förslag vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 5 - Motiv till vattenskyddsföreskrifter

Kontakt

Mikael Viktorsson, Enhetschef
0224-74 79 60 mikael.viktorsson@sala.se

Relaterade tjänster