StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningUndersökning av underspända limträtakstolar på uppdrag av Statens haverikommission
Nyhet

Undersökning av underspända limträtakstolar på uppdrag av Statens haverikommission

Publicerad 2020-11-13
Uppdaterad 2020-11-13 11:53
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Efter ett allvarligt takras på Tarfalahallen i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Det gäller underspända limträtakstolar generellt och inte enbart av den specifika typ som fanns i Tarfalahallen. Konstruktionen är vanligast i exempelvis idrottshallar och andra större byggnader. 

Bygg- och miljönämnderna i Sala och Heby har fått rekommendationen att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i verksamhetsområdet. 

Känner du till en byggnad med en konstruktion som stämmer in på beskrivningen? Kontakta byggenheten på byggmiljo@sala.se eller 0224-74 70 00.

Kontakt

Byggenheten
0224-74 73 40 byggmiljo@sala.se