StartInformation om coronavirusetSkärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19
InformationStatus: Pågående

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19

Publicerad 2021-01-21
Uppdaterad 2021-02-22 15:02
Sala kommun, Stab
Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter.

För att bromsa smittspridningen gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige.

De nya nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gäller tills vidare

Det är allas ansvar att undvika spridning av covid-19

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • begränsa nya nära kontakter
 • håll avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna råden

Skärpta restriktioner

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. 
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc. begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. 
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller till och med den 7 mars.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 7 mars. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor undervisar på distans men viss närundervisning ska få bedrivas. Gäller till och med den 1 april. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Påverkan på kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet anpassar sig till de skärpta restriktionerna – för att på bästa sätt begränsa smittspridningen.

 • Idrottshallar och ishallen har stängt för allmänheten till och med 7 mars med eventuell förlängning.
 • Undantag gäller föreningsverksamhet för barn/ungdomar födda 2002 och senare samt skolans verksamhet.
 • Idrottsanläggningar utomhus är öppna.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Simhallen är stängd till och med för allmänheten till och med 7 mars med eventuell förlängning.
 • Undantag gäller föreningsverksamhet för barn/ungdomar födda 2002 och senare samt skolans simundervisning.
 • Undantag gäller även babysim och simskola för barn 5-10 år. Nya kurser startar vecka 12.
 • Solarier har stängt.

Actic gym är öppet men begränsar antalet kunder samtidigt i lokalen samt ingen dusch, bastu eller ombytesmöjligheter. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Ungdomslokalen har öppet måndag–fredag kl. 15-19 för medlemmar födda 2007-2002.
 • Antal besökare begränsas och personalen är flexibel för eventuella förändringar av verksamheten under perioden fram till 7 mars med eventuell förlängning.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Biblioteket är öppet med ordinarie öppettider från och med 11 januari 2021.

  Biblioteket är dock inte en mötesplats eller tillgängligt för studier. Det är öppet enbart för att hämta reservationer, låna, återlämna och andra kortare nödvändiga IT-ärenden, till exempel utskrifter. Antalet sittplatser är kraftigt reducerat och enbart ämnade för de med särskilda behov. Kom gärna ensam och kom enbart om du känner dig fullt frisk.
  Vi är tacksamma för om du klarar dig själv i så hög utsträckning som möjligt – använd våra utlåningsstationer.

 • Viss hjälp med boklån kan ske med hämtning efter överenskommelse.
 • Ransta filialbibliotek fortsätter att ha meröppet.
 • Bokbussen kör ordinarie turer. Utlåning och återlämning sker utanför bokbussen.
 • Kommunala lokaler hyrs inte ut till privata evenemang under perioden.
 • Vi uppmanar våra besökare att reservera böcker via bibliotekivästmanland.se och använda de digitala tjänster som finns.
 • Återlämningslådan som nås utanför biblioteket till höger om ytterdörren är öppen hela tiden.
 • Taggar till meröppet i Ransta kan lämnas ut efter telefonkontakt och på bokad tid.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Vi avråder starkt från besök på våra äldreboenden.

Om du besöker ett boende ska du använda munskydd och visir. Du får munskydd och visir av personalen på plats.

Kontoret för vård och omsorg
vardomsorg@sala.se, 0224-74 95 12 eller 0224-74 70 00 (kontaktcenter)

Utöver de nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller följande:

 • Verksamheten minimerar antalet besökare. 
  Rutinerna vid hämtning och lämning i förskola och skola kan behöva ändras. Vi uppmanar föräldrar och andra vårdnadshavare att respektera de instruktioner som personalen ger.
 • Skolkansliet erbjuder endast bokade besök
 • Gymnasieskolan har fortsatt fjärrundervisning.
 • Kungsängsgymnasiet och vuxenutbildningen ger vissa grupper undervisning digitalt
 • Digitala möten ersätter fysiska möten.

Kontoret för barn och utbildning
barn.och.utbildning@sala.se, 0224-74 70 00

Öppettider
Måndag-fredag: 08:00-16:30
Dag före helgdag stänger vi kl. 15:00

För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök i så stor utsträckning som möjligt genom att i första hand använda www.sala.se eller ta kontakt via e-post kommun.info@sala.se eller telefon 0224-74 70 00.

Miljöenheten kommer fortsätta att handlägga ärenden. 

Vi nås på telefon, e-post och post. Besök enligt överenskommelse. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Vid tillsyn kommer vi ta hänsyn till rådande omständigheter.

Miljöenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)

Byggenhetens verksamhet fortlöper men med anpassningar till de skärpta lokala restriktionerna. 

Inga spontanbesökare tas emot på kontoret eller i receptionen, kontakta enheten först via telefon vid önskemål om möte. 

Platsbesök, hembesök och samråd genomförs antingen digitalt eller på annat sätt med anpassning till rådande omständigheter.  

Handläggare nås via telefon, e-post och post. E-post- och telefonrådgivningen är opåverkad. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Byggenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 73 40

Fritidsbanken har öppet och följer restriktionerna om antal besökare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Täljstenen är stängd, tillsvidare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Träffpunkten har stängt tillsvidare för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Påverkan på kommunens verksamheter uppdateras löpande.

Information in other languages

Engelska 

Arabiska 

Persiska/farsi

Finska

Somaliska

Tigrinja

Kontakt

Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se