StartInformation om coronavirusetSkärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19
InformationStatus: Pågående

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19

Publicerad 2021-01-21
Uppdaterad 2021-06-02 09:09
Sala kommun, Stab
Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter.

För att bromsa smittspridningen gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i hela Sverige.

De nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gäller tills vidare

Det är allas ansvar att undvika spridning av covid-19

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • begränsa nya nära kontakter
 • håll avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån om det är möjligt
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Råden gäller tillsvidare.

Detta gäller just nu

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har man valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Detta gäller just nu (krisinformation.se)

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Påverkan på kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet anpassar sig till de skärpta restriktionerna – för att på bästa sätt begränsa smittspridningen.

 • Kommunens idrottslokaler är stängda för säsongen.
  Detta gäller både för allmänheten och föreningsverksamhet. Vi följer myndigheternas senaste rekommendationer och riktlinjer.

För mer information om bokningar är du välkommen att kontakta Kultur och fritid: Agneta Nord, 0224-74 78 32 agneta.nord@sala.se eller Eleonor Eklund, 74 78 22 eleonor.eklund@sala.se

 • Kommunala lokaler hyrs inte ut till privata evenemang tillsvidare.
 • Idrottsanläggningar utomhus är öppna.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Simhallen är stängd tillsvidare.
 • Undantag gäller föreningsverksamhet för barn/ungdomar födda 2002 och senare samt skolans simundervisning.
 • Undantag gäller även babysim och simskola för barn 5-10 år. Nya kurser startar vecka 12.
 • Solarierna har öppet med begränsade tider.

Actic gym är öppet men begränsar antalet kunder samtidigt i lokalen samt ingen dusch, bastu eller ombytesmöjligheter. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Ungdomslokalen har öppet måndag–fredag kl. 15-19 för medlemmar födda 2007-2002. 
 • Antal besökare begränsas och personalen är flexibel för eventuella förändringar av verksamheten. Restriktionerna gäller tillsvidare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Sala stadsbibliotek har öppet men vill samtidigt poängtera vårt skärpta förhållningssätt:

 • Kom bara om du är fullt frisk och kom gärna ensam
 • Biblioteket är i nuläget inte en mötesplats, ett rum för läsning och inte tillgängligt för studier
 • Gör ditt besök kort: hämta reservationer, återlämna, låna
 • Självservice för IT- ärende, till exempel utskrifter, kopiering är möjligt
 • Vi uppskattar om du klarar dig själv så mycket som möjligt, använd våra utlåningsstationer
 • Viss hjälp med boklån kan fortfarande ske med hämtning efter överenskommelse
 • Vår bokinlämning vid entrén är öppen dygnet runt
 • Vi uppmanar våra besökare att reservera böcker via www.bibliotekivastmanland.se och att använda de digitala tjänster som finns
 • Respektera avstånd mellan varandra och oss som jobbar

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Vi avråder starkt från besök på våra äldreboenden.

Om du besöker ett boende ska du använda munskydd och visir. Du får munskydd och visir av personalen på plats.

Kontoret för vård och omsorg
vardomsorg@sala.se, 0224-74 95 12 eller 0224-74 70 00 (kontaktcenter)

Utöver de nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller följande:

 • Verksamheten minimerar antalet besökare. 
  Rutinerna vid hämtning och lämning i förskola och skola kan behöva ändras. Vi uppmanar föräldrar och andra vårdnadshavare att respektera de instruktioner som personalen ger.
 • Skolkansliet erbjuder endast bokade besök
 • Gymnasieskolan har viss fjärrundervisning.
 • Kungsängsgymnasiet och vuxenutbildningen ger vissa grupper undervisning digitalt
 • Digitala möten ersätter fysiska möten.

Kontoret för utbildning och arbetsmarknad
barn.och.utbildning@sala.se, 0224-74 70 00

Öppettider
Måndag-fredag: 08:00-16:30
Dag före helgdag stänger vi kl. 15:00

För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök i så stor utsträckning som möjligt genom att i första hand använda www.sala.se eller ta kontakt via e-post kommun.info@sala.se eller telefon 0224-74 70 00.

Miljöenheten kommer fortsätta att handlägga ärenden. 

Vi nås på telefon, e-post och post. Besök enligt överenskommelse. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Vid tillsyn kommer vi ta hänsyn till rådande omständigheter.

Miljöenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)

Byggenhetens verksamhet fortlöper men med anpassningar till de skärpta lokala restriktionerna. 

Inga spontanbesökare tas emot på kontoret eller i receptionen, kontakta enheten först via telefon vid önskemål om möte. 

Platsbesök, hembesök och samråd genomförs antingen digitalt eller på annat sätt med anpassning till rådande omständigheter.  

Handläggare nås via telefon, e-post och post. E-post- och telefonrådgivningen är opåverkad. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Byggenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 73 40

Fritidsbanken har öppet och följer restriktionerna om antal besökare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Täljstenen är stängd, tillsvidare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Träffpunkten har stängt tillsvidare för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 

Påverkan på kommunens verksamheter uppdateras löpande.

Information in other languages

Engelska 

Arabiska 

Persiska/farsi

Finska

Somaliska

Tigrinja

Kontakt

Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se