InformationStatus: Pågående

Skärpta restriktioner – covid-19

Publicerad 2020-11-12
Uppdaterad 2020-11-24 14:06
Sala kommun, Stab
Från den 12 november gäller skärpta restriktioner i Västmanlands län.

För att bromsa smittspridningen gäller nu skärpta restriktioner i hela Västmanlands län. Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland har den 12 november skärpt de allmänna råden i Västmanlands län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Restriktionerna ska gälla fram till den 13 december, men kan förlängas. 

Skärpta restriktioner gäller från och med 12 november

De skärpta restriktionerna för Sala kommun och hela Västmanlands län är:

 • 2. Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen
 • 4. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek
 • 5. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte
 • 7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om skärpta restriktioner:

 • Verksamheter i Västmanlands län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
 • Arbetsgivare i Västmanlands län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Mer information på  folkhalsomyndigheten.se

Tillsammans minskar vi smittspridningen av Covid-19.

Påverkan på kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet anpassar sig till de skärpta restriktionerna – för att på bästa sätt begränsa smittspridningen.

Idrottshallar, fotbollsplaner och ishall stänger för allmänheten. Träning för barn/ungdom födda 2005 och senare som har fasta träningstider är undantagna.

Inga nya bokningar sker under perioden.

Omklädningsrum hålls låsta i de anläggningar, där det är möjligt, för att ombyte och dusch ska ske hemma.

Förstärker/förtydligar samtidigt hygienrutinerna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Badet stängt för allmänheten.

Badets entré är inte en samlingsplats under perioden. 

Färre tillgängliga sittplatser.

Badet kommer dock vara öppet för simskolegrupper för barn och ungdomar samt föreningsverksamhet för barn/ungdom födda 2005 och senare som har fasta träningstider.

Actic gym kommer att vara öppet men begränsar antalet kunder samtidigt i lokalen samt ingen dusch, bastu eller ombytes möjligheter. 

Förstärker/förtydligar samtidigt hygienrutinerna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Ungdomslokalen tar fortfarande emot ungdomar, men begränsar antalet, anpassar möblering och stänger ner vissa trånga verksamhetsytor.

Förstärker/förtydligar samtidigt hygienrutinerna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Biblioteket är inte en mötesplats under perioden.

 • Publika evenemang ställs in.
 • Gruppaktiviteter ställs in eller anpassas.
 • Färre tillgängliga sittplatser. 2 meters avstånd.
 • Uppmaning om begränsad besökstid till max 15 minuter.
 • Ransta filialbibliotek kommer att ha meröppet.
 • Kommunala lokaler hyrs inte ut till privata evenemang under perioden.

Förstärker/förtydligar samtidigt hygienrutinerna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Vi avråder starkt från besök på våra äldreboenden.

Kontoret för vård och omsorg
vardomsorg@sala.se, 0224-74 95 12 eller 0224-74 70 00 (kontaktcenter)

Utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller följande:

 • Verksamheten minimerar antalet besökare. 
  Rutinerna vid hämtning och lämning i förskola och skola kan behöva ändras. Vi uppmanar föräldrar och andra vårdnadshavare att respektera de instruktioner som personalen ger.
 • Skolkansliet erbjuder endast bokade besök
 • Kungsängsgymnasiet och vuxenutbildningen ger vissa grupper undervisning digitalt
 • Digitala möten ersätter fysiska möten.

Kontoret för barn och utbildning
barn.och.utbildning@sala.se, 0224-74 70 00

Kommunhusets reception / offentliga medborgarkontoret i kommunhuset har lunchstängt vardagar kl. 12:00-13:00, under perioden 16/11 - 23/12. 

Öppettider
Måndag-fredag: 08:00-12:00, 13:00-16:30

För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök i så stor utsträckning som möjligt genom att i första hand använda www.sala.se eller ta kontakt via e-post kommun.info@sala.se eller telefon 0224-74 70 00.

Miljöenheten kommer fortsätta att handlägga ärenden. 

Vi nås på telefon, e-post och post. Besök enligt överenskommelse. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Vid tillsyn kommer vi ta hänsyn till rådande omständigheter.

Miljöenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)

Byggenhetens verksamhet fortlöper men med anpassningar till de skärpta lokala restriktionerna. 

Inga spontanbesökare tas emot på kontoret eller i receptionen, kontakta enheten först via telefon vid önskemål om möte. 

Platsbesök, hembesök och samråd genomförs antingen digitalt eller på annat sätt med anpassning till rådande omständigheter.  

Handläggare nås via telefon, e-post och post. E-post- och telefonrådgivningen är opåverkad. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Byggenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 73 40

 

Påverkan på kommunens verksamheter uppdateras löpande.

Information in other languages

Engelska 

Arabiska 

Persiska/farsi

Finska

Somaliska

Tigrinja

Kontakt

Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se