StartInformation om coronavirusetNationella restriktioner och allmänna råd - covid-19
InformationStatus: Pågående

Nationella restriktioner och allmänna råd - covid-19

Publicerad 2021-01-21
Uppdaterad 2021-07-06 08:44
Sala kommun, Stab
Nationella restriktioner och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter.

För att bromsa smittspridningen gäller nationella restriktioner och allmänna råd i hela Sverige.

De nationella restriktionerna och allmänna råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder.

Skärpta nationella restriktioner och allmänna råd gäller tills vidare

Det är allas ansvar att undvika spridning av covid-19

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
 • begränsa nya nära kontakter
 • håll avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • arbeta hemifrån om det är möjligt
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Råden gäller tillsvidare.

Detta gäller just nu

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har man valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Detta gäller just nu (krisinformation.se)

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Påverkan på kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet anpassar sig till de skärpta restriktionerna – för att på bästa sätt begränsa smittspridningen.

 • Kommunens idrottslokaler är stängda för säsongen.
  Detta gäller både för allmänheten och föreningsverksamhet. Vi följer myndigheternas senaste rekommendationer och riktlinjer.

För mer information om bokningar är du välkommen att kontakta Kultur och fritid: Agneta Nord, 0224-74 78 32 agneta.nord@sala.se eller Eleonor Eklund, 74 78 22 eleonor.eklund@sala.se

 • Kommunala lokaler hyrs inte ut till privata evenemang tillsvidare.
 • Idrottsanläggningar utomhus är öppna.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Simhallen och solarier har sommarstängt och öppnar åter 31 augusti. Vi följer myndigheternas rekommendationer och återkommer med mer information inför öppningen.
 • Actic gym är öppet men begränsar antalet kunder samtidigt i lokalen samt ingen dusch, bastu eller ombytesmöjligheter. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Ungdomslokalen har sommarstängt och bedriver sommaraktiviteter utomhus. Vi följer myndigheternas rekommendationer och återkommer med mer information inför skolstarten.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Vi behöver fortfarande hålla avstånd och visa hänsyn så länge smittspridningen pågår.

Tänk på följande:

 • Håll avstånd, minst 2 meter.
 • Använd våra självutlån.
 • Använd handsprit.

Personalen hjälper dig gärna - men med viss distans.

Vi uppmanar våra besökare att reservera böcker via www.bibliotekivastmanland.se och att använda de digitala tjänster som finns.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Vi avråder starkt från besök på våra äldreboenden.

Om du besöker ett boende ska du använda munskydd och visir. Du får munskydd och visir av personalen på plats.

Kontoret för vård och omsorg
vardomsorg@sala.se, 0224-74 95 12 eller 0224-74 70 00 (kontaktcenter)

Utöver de nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller följande:

 • Verksamheten minimerar antalet besökare. 
  Rutinerna vid hämtning och lämning i förskola och skola kan behöva ändras. Vi uppmanar föräldrar och andra vårdnadshavare att respektera de instruktioner som personalen ger.
 • Skolkansliet erbjuder endast bokade besök
 • Gymnasieskolan har viss fjärrundervisning.
 • Kungsängsgymnasiet och vuxenutbildningen ger vissa grupper undervisning digitalt
 • Digitala möten ersätter fysiska möten.

Kontoret för utbildning och arbetsmarknad
barn.och.utbildning@sala.se, 0224-74 70 00

Öppettider
Måndag-fredag: 08:00-16:30
Dag före helgdag stänger vi kl. 15:00

För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök i så stor utsträckning som möjligt genom att i första hand använda www.sala.se eller ta kontakt via e-post kommun.info@sala.se eller telefon 0224-74 70 00.

Miljöenheten kommer fortsätta att handlägga ärenden. 

Vi nås på telefon, e-post och post. Besök enligt överenskommelse. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Vid tillsyn kommer vi ta hänsyn till rådande omständigheter.

Miljöenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor)

Byggenhetens verksamhet fortlöper men med anpassningar till de skärpta lokala restriktionerna. 

Inga spontanbesökare tas emot på kontoret eller i receptionen, kontakta enheten först via telefon vid önskemål om möte. 

Platsbesök, hembesök och samråd genomförs antingen digitalt eller på annat sätt med anpassning till rådande omständigheter.  

Handläggare nås via telefon, e-post och post. E-post- och telefonrådgivningen är opåverkad. 

Under rådande omständigheter kan handläggningstiden vara längre än normalt. 

Byggenheten
byggmiljo@sala.se, 0224-74 73 40

Fritidsbanken har öppet och följer restriktionerna om antal besökare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

Täljstenen är stängd, tillsvidare.

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 • Träffpunkten har stängt tillsvidare för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. 

Kultur och fritid
kulturfritid@sala.se, 0224-74 77 00

 

Påverkan på kommunens verksamheter uppdateras löpande.

Information in other languages

Engelska 

Arabiska 

Persiska/farsi

Finska

Somaliska

Tigrinja

Kontakt

Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se