StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöåtgärder vid södra infarten till Sala Silvergruva
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2022-10-28
Uppdaterad 2022-10-31 12:58
Framkomligheten från Västeråsleden till Drottning Christinas schakt kommer att vara begränsad och vägen kommer spärras av etappvis.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2022-10-31 06:30
Till och med: 2023-04-30 17:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom Länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

I samband med att Sala kommun utför entreprenadarbeten på södra infarten kommer vägen att spärras av etappvis. Framkomligheten längs med vägen kommer därför att vara begränsad 31 oktober - 30 april.

Hänvisning

Vi rekommenderar att du om möjligt väljer en annan väg till och från gruvområdet och närliggande fastigheter under denna period. Gäster till området hänvisas till norra infarten Drottning Christinas väg.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Läs mer

Kontakt

Projektets kontaktuppgifter
miljo.gruvanpraman@sala.se