StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöåtgärder vid Gruvkontorets parkering, Sala Silvergruva
Trafikmeddelande – Status: Pågående
Publicerad 2023-11-17
Uppdaterad 2023-11-28 09:24
Framkomligheten längs sträckan förbi Gruvkontoret är begränsad till den 30 december.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2023-11-20 06:30
Till och med: 2023-12-30 17:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom Länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

I samband med att Sala kommun utför entreprenadarbeten vid Gruvkontorets parkering, Drottning Christinas väg kommer framkomligheten längs sträckan förbi Gruvkontoret att vara begränsad under dagtid på vardagar från den 20 november till 30 december 2023.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Läs mer

Kontakt

Projektets kontaktuppgifter
miljo.gruvanpraman@sala.se