StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöarbete vid Silvergruvan pågår och påverkar några av Silvergruvans parkeringar
Trafikmeddelande – Status: Planerad

Miljöarbete vid Silvergruvan pågår och påverkar några av Silvergruvans parkeringar

Publicerad 2020-11-09
Uppdaterad 2020-11-13 08:46
Under hösten och vintern kommer miljöåtgärder att utföras vid parkeringar söder om Dr Christinas väg och mot Västeråsleden. Drottning Christinas väg kommer vara öppen under arbetet.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2020-11-16 07:00
Till och med: 2021-02-05 16:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

Under arbetets gång kommer hela parkeringen söder om Dr Christinas väg att vara avstängd. Det kommer även under arbetet att vara ökad trafik med arbetsfordon. Drottning Christinas väg kommer vara öppen under arbetet.

Hänvisning

Gäster till området hänvisas till övriga parkeringsplatser på området.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Kontakt

Relaterade kategorier