StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBegränsad framkomlighet vid Sala Silvergruvas vandrarhem
Trafikmeddelande – Status: Planerad

Begränsad framkomlighet vid Sala Silvergruvas vandrarhem

Publicerad 2021-02-17
Uppdaterad 2021-02-17 08:23
Miljöåtgärder vid området kring Sala Silvergruvas vandrarhem innebär begränsad framkomlighet och begränsat antal parkeringsplatser.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2021-02-19 06:30
Till och med: 2021-05-18 16:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

Området kring vandrarhemmet stängs av etappvis för att inte begränsa framkomligheten till fastigheterna. Däremot kommer antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till vandrarhemmet att vara begränsat.

Hänvisning

Gäster till området hänvisas till övriga parkeringsplatser på området.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Kontakt