StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöprovtagning vid södra infarten till Sala Silvergruva
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2022-06-17
Uppdaterad 2022-06-20 08:27
Framkomligheten längs med vägen kommer att vara begränsad den 20 och 21 juni. Vi rekommenderar att du om möjligt väljer en annan väg till och från Sala Silvergruva och närliggande fastigheter dessa dagar.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2022-06-20 06:30
Till och med: 2022-06-21 16:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom Länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

I samband med att kommunen projekterar för kommande miljöåtgärder på södra infarten till Sala Silvergruva genomför vi miljöprovtagning med borrbandvagn. Framkomligheten längs med vägen kommer att vara begränsad den 20 och 21 juni. Vi rekommenderar att du om möjligt väljer en annan väg till och från Sala Silvergruva och närliggande fastigheter dessa dagar.

Hänvisning

Gäster till området hänvisas till norra infarten Drottning Christinas väg.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Läs mer

Kontakt

Projektets kontaktuppgifter
miljo.gruvanpraman@sala.se