StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVentilation i skolan år 2020/2021 - Uppföljning
Nyhet

Ventilation i skolan år 2020/2021 - Uppföljning

Publicerad 2020-10-14
Uppdaterad 2020-10-14 07:29
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Nu har det åter igen blivit dags för miljöenhetens rutintillsyn på skolorna i Sala och Heby kommuner. Senast tillsyn genomfördes, kartlades hur det var ställt med ventilationen i skolorna. Denna gång kommer vi följa upp detta.

Enligt lagstiftningen miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Enligt de allmänna råden om ventilation bör uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Från er fastighetsägare kan ni få information om vilka flöden som förekommer i lokalerna. Detta kan ni sedan jämföra mot antalet personer som nyttjar respektive rum i er skola, för att se om de allmänna råden om ventilation uppfylls. Se exempel nedan. 

OBS! UNDER UPPBYGGNAD

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se