StartInformation om coronavirusetTillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nyhet

Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 2020-07-01
Uppdaterad 2020-07-30 08:52
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Lagen omfattar

Den nya tillfälliga lagen omfattar serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats. Den som driver ett serveringsställe är ansvarig för att besökare ska kunna vistas på serveringsstället utan att trängsel uppstår med risk för smittspridning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsansvarig och har möjlighet att ställa krav på åtgärder och stänga ett serveringsställe om det skulle behövas.

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är den som driver ett serveringsställe ansvarig för att:

  1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
  2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras,
  3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första punkten gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet etc.

Omfattas inte av lagen

Den nya lagen omfattar inte platser där ingen servering på plats erbjuds och dit allmänheten inte har tillträde. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, personalrestauranger, skolmatsalar, badplatser, köpcentrum och andra inrättningar. Här gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Miljöenheten har inte tillsynsansvar över den föreskriften. 

Om du upplever trängsel på platser som dessa kan du ta kontakt med aktuell verksamhet. Du kan också välja att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk.

Om du upplever trängsel på ett serveringsställe

Om du upplever att ett serveringsställe som erbjuder sittplatser och är öppen för allmänheten inte gör tillräckligt, kan du anmäla detta till aktuell kommun. För Sala och Heby kommuner kan du skicka e-post till byggmiljo@sala.se. Ange vilket serveringsställe det gäller, datum och klockslag då bristerna observerades och en beskrivning av problemet. 

Behandling av personuppgifter

Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på www.sala.se/integritetspolicy

Du som driver ett serveringsställe

Du som driver ett serveringsställe är skyldig att följa lagen och dess föreskrifter. Det händer mycket på området. Du behöver hålla dig uppdaterad på aktuell information från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och kommunen. Nedan finns länkar.

Miljöenheten gjorde ett utskick till alla livsmedelsanläggningar i Sala och Heby under vecka 28. Ta del av informationsbrevet HÄR

En poster att sätta upp på ditt serveringsställe hittar du HÄR

Mer information

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten - information till restauranger och krogar med anledning av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF- FS 2020:31)

Länsstyrelsen: Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning