StartInformation om coronavirusetTillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nyhet

Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 2020-11-05
Uppdaterad 2021-07-09 14:25
Miljöenheten har tillsyn över den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna sida är riktad till dig som har serveringsställe i Sala eller Heby kommun.

Uppdatering 2021-05-28

Nyheter from 1 juni 2021

  • Max 4 personer per sällskap gäller alla serveringsställen.

  • Serveringsställen får ha öppet till kl 22:30.

Uppdatering 2021-04-21

Miljöenheten har tagit fram nya informationsskyltar som kan ställas på borden med budskapet om maxantal per sällskap. Skriv ut i A4 och vik på två ställen så får du en skylt med tre sidor som kan stå av sig själv. 

Bordsskylt för serveringsställen - max 4 personer per sällskap
Bordsskylt max 4 personer per sällskap 

Uppdatering 2021-04-19

Enligt den tillfälliga covid19-lagen är verksamheter skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsena informerar via ett informationsblad om vad som gäller för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och använder eller upplåter ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller privat sammankomst. 

Informationsblad om privata sammankomster

Uppdatering 2021-03-03

Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att få ner smittspridningen. Folkhälsomyndigheten begränsar öppettider för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta oavsett om alkohol säljs eller inte. Begränsningen av öppettiderna är till 20:30 för samtliga serveringsställen och gäller fr.o.m. den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl 20:30. 

För serveringsställen som är en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås via egna entréer. 

För mer information:
Folkhälsomyndigheten - fler åtgärder för att minska smittspridningen

Uppdatering 2021-02-19

Det finns obligatorisk information som ett serveringsställe behöver upplysa kunder om. 

Poster obligatorisk information till besökare
Miljöenheten har sedan tidigare tagit fram en poster med den obligatoriska informationen som ska finnas uppsatt i lokalen vid exempelvis entrén, kassan och toaletten. 

Bordsskylt - håll avstånd (nytt februari 2021)
Miljöenheten även tagit fram informationsskyltar som kan ställas på borden med budskapet att hålla avstånd. Skriv ut i A4 och vik på två ställen så får du en skylt med tre sidor som kan stå av sig själv.

Så här ser bordsskylten ut

En färdigvikt bordsskylt som står på ett bord.

Uppdatering 2020-12-21

Regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att få ner smittspridningen. Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december 2020. Regeringen har beslutat att alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december. 

För mer information:

Regeringen.se

Folkhälsomyndigheten

Uppdatering 2020-11-26

Den 29 oktober år 2020 fattades beslut om att uppdatera Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om till exempel en grupp på fler än åtta personer besöker ett serveringsställe, ska du som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta personer.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är förlängd till och med 31 maj år 2021.

Minska smittspridning vid bufféer

Erbjuder din restaurang buffé eller självplock? Läs igenom informationen som handlar om hur du kan göra för att minska risken för smittspridning runt bufféservering såsom exempelvis julbord på din restaurang.

Lagen omfattar

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Den nya tillfälliga lagen omfattar serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats. Den som driver ett serveringsställe är ansvarig för att besökare ska kunna vistas på serveringsstället utan att trängsel uppstår med risk för smittspridning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsansvarig och har möjlighet att ställa krav på åtgärder och stänga ett serveringsställe om det skulle behövas.

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är den som driver ett serveringsställe ansvarig för att:

  1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
  2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras,
  3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första punkten gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet etc.

Omfattas inte av lagen

Den nya lagen omfattar inte platser där ingen servering på plats erbjuds och dit allmänheten inte har tillträde. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, personalrestauranger, skolmatsalar, badplatser, köpcentrum och andra inrättningar. Här gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Miljöenheten har inte tillsynsansvar över den föreskriften. 

Om du upplever trängsel på platser som dessa kan du ta kontakt med aktuell verksamhet. Du kan också välja att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk.

Om du upplever trängsel på ett serveringsställe

Om du upplever att ett serveringsställe som erbjuder sittplatser och är öppen för allmänheten inte gör tillräckligt, kan du anmäla detta till aktuell kommun. För Sala och Heby kommuner kan du skicka e-post till byggmiljo@sala.se. Ange vilket serveringsställe det gäller, datum och klockslag då bristerna observerades och en beskrivning av problemet. 

Behandling av personuppgifter

Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på www.sala.se/integritetspolicy

Du som driver ett serveringsställe

Du som driver ett serveringsställe är skyldig att följa lagen och dess föreskrifter. Det händer mycket på området. Du behöver hålla dig uppdaterad på aktuell information från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och kommunen. Nedan finns länkar.

Miljöenheten gjorde ett utskick till alla livsmedelsanläggningar i Sala och Heby under vecka 28. Ta del av informationsbrevet HÄR

En poster att sätta upp på ditt serveringsställe hittar du HÄR

Mer information

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (riksdagen.se)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten - information till restauranger och krogar med anledning av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF- FS 2020:31)

Länsstyrelsen: Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning