StartTillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nyhet
Publicerad 2020-11-05
Uppdaterad 2022-01-18 14:54
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Miljöenheten har tillsyn över den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna sida är riktad till dig som har serveringsställe i Sala eller Heby kommun.

Det här gäller från den 12 januari 2022

Vad gäller på serveringsställen?
Sammanfattning av särskilda föreskrifter och allmänna råd

Du som är ansvarig för ett serveringsställe är enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten så att

 • trängsel undviks
 • de som besöker ditt serveringsställe håller ett ur smittskyddssynpunkt säkert av stånd till varandra.

Särskilda föreskrifter

Särskilda föreskrifter infördes 23 december 2021 och 12 januari 2022.

Föreskrifterna innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe ska se till att:

 • servering inomhus sker till sittande besökare (Besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande.)
 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla håll
 • vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt serveringsställe ska besökarna sitta ner. Det innebär bland annat att dans inte är tillåtet på serveringsställen.
 • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer (Är ett sällskap fler än åtta behöver sällskapet delas upp.)
 • hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och 05.00.

Efter klockan 23.00 får serveringsstället hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd från varandra.

Du ska även:

 • informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd för serveringsställen

Från och med 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken för trängsel i verksamheten.

Du kan minska risken för trängsel genom att exempelvis:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Kommunen kontrollerar att du följer kraven

Kommunen har i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav. Denna information publicerades 2021-01-11. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.

Detta är en förkortad information om vad lagstiftningen för serveringsställen innebär för verksamhetsutövare. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

För att se den fullständiga lag- och förordningstexten hänvisar vi till riksdagen.se. För att se fullständiga föreskrifter, allmänna råd och allmän information hänvisar vi till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se.

Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden för serveringsställen. Om ni har några frågor, kontakta oss via e-post byggmiljo@sala.se.

Det här gäller från den 23 december 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade den 8 december om allmänna råd riktade till serveringsställen i syfte att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd. 

Från den 23 december tillkommer föreskrifter som innebär att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus på ett serveringsställe är enbart sittande deltagare möjligt.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden för serveringsställen. Om ni har några frågor, kontakta oss via e-post byggmiljo@sala.se .

Folkhälsomyndighetens hemsida publiceras den senaste vägledningen.

Informationsbrev till serveringsställen v 52 2021

Miljöenheten gjorde ett utskick till serveringsställen i Sala och Heby under vecka 52 2021.

Utskicket till serveringsställen i Sala och Heby under vecka 52 2021

Det här gäller från den 8 december 2021

På grund av ökad smittspridning av Covid-19, gäller sedan den 8 december 2021 nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet.

Serveringsställen kan till exempel:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden för serveringsställen. Om ni har några frågor, kontakta oss via e-post byggmiljo@sala.se .

Folkhälsomyndighetens hemsida publiceras den senaste vägledningen.

Informationsbrev till serveringsställen v 50 2021

Miljöenheten gjorde ett utskick till serveringsställen i Sala och Heby under vecka 50 2021. Informationsbrev till serveringsställen daterat 15 december 2021 (pdf)

Lagen omfattar

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Lagen omfattar serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats. Den som driver ett serveringsställe är ansvarig för att besökare ska kunna vistas på serveringsstället utan att trängsel uppstår med risk för smittspridning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsansvarig och har möjlighet att ställa krav på åtgärder och stänga ett serveringsställe om det skulle behövas.

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är den som driver ett serveringsställe ansvarig för att:

 1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
 2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras,
 3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första punkten gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet etc.

Till lagen hör en föreskrift Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som ändras utefter hur smittoläget förändras. 

Om du upplever trängsel på ett serveringsställe

Om du upplever att ett serveringsställe som erbjuder sittplatser och är öppen för allmänheten inte gör tillräckligt, kan du anmäla detta till aktuell kommun. För Sala och Heby kommuner kan du skicka e-post till byggmiljo@sala.se. Ange vilket serveringsställe det gäller, datum och klockslag då bristerna observerades och en beskrivning av problemet. 

Behandling av personuppgifter

Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på www.sala.se/integritetspolicy

Du som driver ett serveringsställe

Du som driver ett serveringsställe är skyldig att följa lagen och dess föreskrifter. Det händer mycket på området. Du behöver hålla dig uppdaterad på aktuell information från Riksdagen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och kommunen. Längst ner på sidan finns länkar.

Informationsmaterial, skyltar mm

Poster obligatorisk information till besökare
Miljöenhetens poster med den obligatoriska informationen som skulle finnas tillgänglig för besökare på serveringsställen fram till den 29 september 2021. Poster obligatorisk information till besökare på serveringsställe 

Bordsskyltar - håll avstånd 
Miljöenhetens informationsskyltar som kan ställas på borden med budskapet att hålla avstånd. Skriv ut i A4 och vik på två ställen så får du en skylt med tre sidor som kan stå av sig själv. Skylt att ställa på bord - Håll avstånd Skylt att ställa på bord - Håll avstånd. Välj vartannat bord

Skylt som står på ett bord med uppmaning att hålla avstånd

En färdigvikt bordsskylt som står på ett bord.

Minska smittspridning vid bufféer

Erbjuder din restaurang buffé eller självplock? Informationsblad från 2020 vad du kan tänka på. Minska smittspridningen vid buffé och julbord (pdf)

Informationsbrev till alla livsmedelsanläggningar sommaren 2020

Miljöenheten gjorde ett utskick till alla livsmedelsanläggningar i Sala och Heby under vecka 28 2020. Informationsbrev till livsmedelsanläggningar 2020

Mer information

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (riksdagen.se)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten - information till restauranger och krogar med anledning av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF- FS 2020:31)

Länsstyrelsen: Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning