StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala näst bäst på förnybara drivmedel
Nyhet

Sala näst bäst på förnybara drivmedel

Publicerad 2020-03-06
Uppdaterad 2020-03-16 10:16
Sala kommun är näst bäst på att använda förnybara drivmedel av den region och de 17 kommuner som deltar i projektet ”Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”.

Det är bara Uppsala kommun som är något bättre än Sala. Under 2019 så var andelen förnybara drivmedel, inklusive låginblandning, som Sala kommun använde i fordonen 58 procent. Vilket är en ökning från 40 procent sedan 2016. Uppsala kommun toppade listan med 62 procent förnybara drivmedel, som utgörs av biodiesel, etanol, biogas och el.

"Framgångsrikt arbete med att öka den förnybara andelen energi"

Sala kommun uppnådde projektmålet om att 2019 ha 20 procent lägre koldioxidförbrukning än 2016 redan år 2018. Under 2019 fortsatte klimatpåverkan att minska i Sala och detta förväntas fortsätta att minska även i år.

– Kommunen bedriver ett framgångsrikt arbete med att öka den förnybara andelen energi trots att projektet inleddes med en relativt hög andel förnybara drivmedel, säger Sala kommuns miljöstrateg, Linn Hemlin.

– Vidare så bedrivs ett framgångsrikt arbete med att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik där så är möjligt, i syfte att minska mängden onödiga bilresor.

Sala kommuns bilflotta består av 141 stycken fordon. Knappt hälften är biogasfordon och ungefär lika många är laddhybrider och dieselfordon. Än så länge finns några få elbilar.

– Sammanlagt var 72 procent av våra fordon anpassade för förnybara alternativ som biogas, laddhybrider och el under 2019. Året före var 69 procent av fordonen det, berättar Kent Karlsson som är enhetschef vid Samhällsbyggnadskontoret och ansvarig för Sala kommuns bilflotta .

Fossilfritt 2030

Projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige syftar till att under tre år rusta och stötta deltagande kommuner/regioner för att på ett smart sätt kunna ställa om till fossilfria och effektiva transporter snarast men senast år 2030.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, Stockholms stad, samt av Biogas Öst med BioDriv Öst och 17 kommuner/regioner i östra Mellansverige.

 

Kontakt

Linn Hemlin, Miljöstrateg
0224-74 74 14 linn.hemlin@sala.se
Kent Karlsson, Enhetschef
0224-74 75 87 kent.karlsson@sala.se