Servicemeddelande

Kokningsrekommendationen upphävs

Publicerad 2020-01-09
Uppdaterad 2020-01-09 13:04
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Kokningsrekommendationen upphävs – det kommunala dricksvattnet är tjänligt att dricka

Det har inte funnits bakterier i det kommunala dricksvattnet från Knipkällan.

Det ackrediterade laboratoriet har, av misstag, larmat om ett otjänligt prov onsdag 2020-01-08. Både det första provet och omprovet visar nu inget e-koli. Därmed häver vi kokningsrekommendationen och allt kommunalt dricksvatten är säkert att dricka direkt ur kranen.

Kokningsrekommendationen upphävs – det kommunala dricksvattnet är tjänligt att dricka. 

Kontakt

Åsa Kling, Enhetschef
0224-74 75 61 asa.kling@sala.se