Trafikmeddelande – Status: Pågående
Publicerad 2022-11-28
Uppdaterad 2022-11-29 11:01
Ett ledningsarbete på Hyttgatan (mellan Ringgatan & Östra Tulegatan) kommer påverka framkomligheten. Gatan stängs av för genomfart och parkeringsförbud gäller under byggtiden. När gatan återställs kommer trottoaren på ena sidan att breddas för att förbättra framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter.

Plats

Adress: Hyttgatan, 733 32 Sala

Gäller

Från och med: 2022-11-28 07:00
Till och med: 2023-01-20 16:00

Orsak

Planerat ledningsarbete

Påverkan

Framkomligheten kommer att vara begränsad. Hyttgatan stängs av för genomfört och parkeringsförbud gäller under byggtiden. Korsningen Östra Tulegatan/Hyttgatan stängs tillfälligt av helt för biltrafik. När gatan återställs kommer trottoaren på ena sidan att breddas för att förbättra framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Kontakt

Sebastian Hedman, Trafikingenjör
0224-747562 sebastian.hedman@sala.se