StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningEn ny gång- och cykelväg byggs längs Hyttvägen
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2020-08-25
Uppdaterad 2021-02-17 08:03
Denna nya gång- och cykelväg kommer att komplettera befintliga gång- och cykelvägar. Arbetet påbörjas den 26 augusti.

Gäller

Från och med: 2020-08-26 07:00
Till och med: 2020-10-05 16:00

Påverkan

Begränsad framkomlighet på Hyttvägen under arbetets gång. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Utförare

Sala kommun med hjälp av statlig medfinansiering från Trafikverket.

Kontakt

Relaterade kategorier