Trafikmeddelande – Status: Planerad

Ny gång- och cykelväg anläggs

Publicerad 2020-06-03
Uppdaterad 2020-06-03 15:26
En ny gång- och cykelväg byggs intill Åkragatan/Berggatan.

Gäller

Från och med: 2020-06-03 07:00
Till och med: 2020-09-15 16:00

Påverkan

Begränsad framkomlighet under arbetets gång.

Utförare

Sala kommun med hjälp av statlig medfinansiering från Trafikverket

Läs mer

Kontakt

Relaterade kategorier