Trafikmeddelande – Status: Pågående
Publicerad 2023-05-15
Uppdaterad 2023-05-15 08:12
Arbetet påverkar korsningen Norrbygatan-Södra Esplanaden. Gatan är avstängd på grund av att en vattenläcka ska lagas. Gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsplatsområdet.

Gäller

Från och med: 2023-05-15 08:00
Till och med: 2023-05-15 16:00

Orsak

Vattenläcka

Påverkan

Av säkerhetsskäl stängs gatan av så att maskiner och personal kan arbeta ostört. Gående kommer att kunna ta sig förbi.

Utförare

Sala kommuns Gata/park-enhet

Kontakt