StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKorsning avstängd vid Forsellesgatan-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan
Trafikmeddelande – Status: Planerad

Korsning avstängd vid Forsellesgatan-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan

Publicerad 2020-12-08
Uppdaterad 2020-12-08 11:43
Under vecka 50 kommer Sala kommun att påbörja VA-ledningsarbete som berör framkomligheten i korsningen Forsellesgatan-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan. Kortare vattenavstängningar i området kommer också att ske tidvis.

Gäller

Från och med: 2020-12-08 07:00
Till och med: 2021-01-12 16:00

Orsak

Ledningsarbete

Påverkan

Korsningen Forsellesgatan 29-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan kommer att vara avstängda för biltrafik och genomfart är inte möjlig. Under byggnadstiden kan vissa olägenheter uppstå med ljud från bilar och maskiner. Vattenavstängningar kommer också att ske tidvis. Om ledningsarbetet kommer att påverka er som fastighetsägare under en längre tid kommer vi att informera er om detta.

Hänvisning

Biltrafikanter hänvisas till andra korsningar in/ut från området via Forsellesgatan.

Utförare

Det är kommunens anläggare på gata-park som utför arbetet och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden som vi arbetar.

Kontakt