StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöenheten i Sala kommun kommer att kontrollera farliga ämnen i varor
Servicemeddelande

Miljöenheten i Sala kommun kommer att kontrollera farliga ämnen i varor

Publicerad 2019-01-28
Uppdaterad 2019-03-08 08:20
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen som finns i varor i handeln. Miljöenheten kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Sala kommun deltar i det nationella tillsynsprojektet tillsammans med ungefär 50 andra kommuner.

Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för dessa. De får endast innehålla vissa biocidämnen och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Märkning måste också ske om detta krävs enligt ämnesgodkännandet för det verksamma ämnet som varan har behandlats med. 

Informationskrav

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning. 

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran tillhandahålla uppgifter om biocidbehandlingen. 

Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen måste informera mottagarna. Företag bör även kommunicera med sina leverantörer kring dessa frågor för att aktivt efterfråga information om innehållet av farliga ämnen. 

Under inspektionerna kommer miljöenheten att kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor
De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljöenheten för bokning av tillsynsbesök.

Kontakt

Regina Effler, Miljöinspektör
0224-74 73 87 byggmiljo@sala.se
Opri Holgersson, Miljöinspektör
0224-74 73 79 byggmiljo@sala.se

Relaterade kategorier