StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBlåbärsgatan stängs tillfälligt av den 26 januari
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2022-01-24
Uppdaterad 2022-01-24 15:53
Under byggnationen av ledningar och gator till det nya bostadsområdet Skuggan 4 kommer Blåbärsgatans infart från Banelundsgatan tillfälligt att stängas av eller ha begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas ta cirka 2 veckor.

Plats

Adress: Blåbärsgatan, 733 37 Sala

Gäller

Från och med: 2022-01-26 07:00
Till och med: 2022-02-09 16:00

Orsak

Sala kommun har påbörjat byggnationen av det nya området Skuggan 4. Under byggnationen av ledningar och gator kommer gator tillfälligt att stängas av eller ha begränsad framkomlighet.

Påverkan

Blåbärsgatans infart från Banelundsgatan kommer vara avstängd från och med onsdag 26 januari och cirka två veckor framåt.

Hänvisning

Alla boende på Blåbärsgatan hänvisas till cykelbanan sydöst om området som tillfällig infart till Blåbärsgatan. Det är viktigt att alla som färdas med motorfordon på gång- och cykelbanan iakttar stor försiktighet och aktsamhet gentemot gående och cyklister.

Läs mer

Kontakt

Sebastian Hedman, Trafikingenjör
0224-747562 sebastian.hedman@sala.se

Relaterade kategorier