Nyhet
Publicerad 2019-11-19
Uppdaterad 2019-11-19 08:44

Fira världstoalettdagen den 19 november lätt - genom att spola rätt!

Över 40 ton skräp spolas varje år ner i Salas avlopp och orsakar stopp i ledningar och pumpar, ökad risk för översvämning och ökad mängd avfall som måste rensas bort i avlopssreningsverket och sedan köras bort för förbränning. Genom att sluta fulspola kan vi tillsammans bidra till en bättre miljö och minskade kostnader för rening av avloppsvattnet.

Att spola rätt är lätt, bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.
Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

1. Hushållspapper (24%)
 2. Pappersnäsduk (10%)
 3. Servetter (7%)
 4. Våtservetter (6%)
 5. Pappershandduk (3%)
 6. Utrivna tidningssidor (2%)
 7. Underkläder eller annan textil (1%)
 8. Annat (1%)
 Källa: Svenskt Vatten, www.svensktvatten.se

FN:s Världtoalettdag firas den 19 november varje år för att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.