Nyhet

Slussrenovering klar

Publicerad 2018-09-24
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Invigning av den nyrenoverade slussen vid Jakob Matts kvarn 28 september kl. 14.00.

Den 10 april 2006 rasade delar av murverket i den södra slusskammarväggen vid Jakob Matts kvarn. Några år senare, 2011–2012, rasade ytterligare murverk på båda sidor i anslutning till nedre portöppningen.

Mot bakgrund av slussens kulturhistoriska värde beslutade Sala kommun och Region Västmanland tillskjuta medel för att restaurera slussen.

Arbetet är nu avslutat och en invigning av den nyrenoverade slussen äger rum vid Jakob Matts kvarn fredagen den 28 september klockan 14.00. 
Allmänheten välkomnas.

Om renoveringen

Under renoveringsarbetet har stora delar av murverket temporärt monterats ned för att ge åtkomst till bakomliggande konstruktion. Efter att den bakomliggande konstruktionen åtgärdats har murverket återmonteras i ursprungligt och historiskt riktigt skick. I samband med restaureringen har området sanerats och förorenade massor har transporterats till godkänd deponi.

Målsättningen med restaureringen har varit att så långt möjligt återställa slusskammaren i ursprungligt skick samt att förhindra framtida ras. 

Om slussen vid Jakob Matts kvarn

På 1810-talet gjorde Jakob Henrik af Forselles tillsammans med Anders Polheimer en utredning om Sala silvergruva. Bland annat kom de fram till att transporterna till hyttan var väldigt kostnadskrävande. Malmen transporterade då per hästfora till hyttan som låg vid Sala sockens kyrka. 

Bland det första af Forselles gjorde när han i slutet av 1810-talet utsågs till Bergshauptman vid silvergruvan var att låta bygga bok- och vaskverk vid gruvan. På så sätt skulle man bara behöva forsla den anrikade malmen, sligen, till hyttan.

För att underlätta transporterna påbörjades även byggandet av Sala kanal, det som i folkmun brukar kallas Pråmån. Det här är alltså ingen å utan en omsorgsfullt iordningställd kanal. Kanalen utnyttjade till största del den sträckning som det befintliga diket från gruvan hade. Kanalen byggdes under åren 1824-1835 och blev totalt 2 658 meter lång. 

Slussen uppfördes under ledning av Jakob Henrik af Forselles åren 1827-1835 och användes därefter under en femtioårsperiod för att transportera malm från Sala silvergruva till hyttan för anrikning. Premiäråret 1835 transporterades 15 150 lass på kanalen. 

I början av 1880-talet stod den nya hyttan färdig vid Sala silvergruva och transportleden behövdes inte längre.

Slusskammaren vid Jakob Matts kvarn anno dazumal (1917)
Slusskammaren vid Jakob Matts kvarn anno dazumal (1917)

Mer information

Michael Nilsson, utredningsingenjör, Samhällsbyggnadskontoret 

Relaterade kategorier