Servicemeddelande

Fallfrukt

Publicerad 2018-08-22
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Fallfrukt ska enligt VafabMiljö inte läggas i brunt sopkärl utan ska lämnas till Återbruket-Returen om den inte läggs på kompost på den egna tomten.

Containrar för insamling av fallfrukt på Återbruket-Returen

VafabMiljö har ställt upp containrar för insamling av fallfrukt på Återbruket-Returen i Sala. Fallfrukt ska enligt VafabMiljö inte läggas i de bruna sopkärlen vid tomten då fallfrukt är så vattnigt att läckage kan uppstå från bilarna som tömmer kärlen och skapa problem med lukt och insekter.

Därför ska den fallfrukt som inte läggs på kompost på den egna tomten inlämnas till Återbruket-Returen.

Tips: Oskadad frukt kan även annonseras ut genom t.ex Fruktförmedlingen på facebook till glädje och nytta för de som saknar egen trädgård.