Trafikmeddelande – Status: Avslutad

Byte av trafikljus

Publicerad 2018-08-20
Uppdaterad 2020-01-17 14:53
Sala kommun, Gata/park
Arbete pågår denna vecka med utbyte av trafikljusen i korsningen Väsbygatan–Långgatan. Visa hänsyn och kör försiktigt genom arbetsområdet.

Gäller

Från och med: 2018-08-20 09:00
Till och med: 2018-08-24 17:00

Orsak

Tekniskt fel

Påverkan

Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet.

Hänvisning

Ingen omledning. Kör försiktigt vid passage av trafikarbetsplatsen.

Utförare

Swarco

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se