Servicemeddelande

Underhåll av Stora lekplatsen

Publicerad 2018-08-13
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Med början vecka 33 (13 augusti) kommer delar av lekplatsen i Stadsparken vara avstängd för underhåll och renovering.

På måndag v. 33 påbörjar Tekniska kontoret renovering och underhåll i Stora Lekplatsen. Det nya är att vi ställer ut nya roliga bänkar, samt fäster dom i backen. 

Underhållet innebär att vi hägnar in delar av den stora ställningens nedre del för målning, skrapning och inoljning för en allmän uppfräschning. Eventuellt fortsätter arbetet senare under eftersommaren, om vädret och tiden räcker. Annars färdigställs det nästa år.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat ca 3 veckor beroende på väderlek.

Informationsskyltar finns uppsatta på staketet. 

Kontakt

Satu Bergsten, Planeringsingenjör park
0224-74 75 05 satu.bergsten@sala.se