Servicemeddelande

Avverkning vid Olof-Jons damm pågår

Publicerad 2018-08-02
Uppdaterad 2018-08-02 10:52
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Arbetet med att avverka riskträd på dammvallen vid Olof-Jons damm har nu påbörjats och beräknas pågå några veckor framöver. Detta görs för att minimera risken för dammhaveri och vissa träd på dammvallen är en stor riskfaktor. Det är viktigt att allmänheten respekterar avspärrningarna som finns vid området.

Kontakt

Michael Nilsson, Utredningsingenjör
0224-74 75 73 michael.nilsson@sala.se

Relaterade tjänster