Servicemeddelande

Mark- och miljöundersökningar

Publicerad 2018-06-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
På grund av detaljplanearbete kommer det under sommaren genomföras mark- och miljöundersökningar i bland annat Östaberg, Skuggan och Mamre.

Sala kommun arbetar med att detaljplanelägga ett antal områden för främst bostadsändamål.

Med anledning av detta kommer undersökningar av miljöförhållanden och geoteknik att utföras under sommaren och hösten i följande områden:

  • Östaberg
  • Skuggan – Skugganvägen
  • Skuggan – Banelundsgatan
  • Mamre – Korngatan.

Kontakt

Jasmina Trokic, Planarkitekt
0224-747325 jasmina.trokic@sala.se

Relaterade länkar