Nyhet

Tack!

Publicerad 2018-06-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommun tackar alla som bidragit under föregående veckas skogsbränder.

Ett stort tack till alla som bidragit under skogsbränderna i Sala kommun.

Vi vill rikta ett djupt tack till alla som deltagit i räddningsinsatsen och de som på andra sätt stöttat och bidragit i samband med skogsbränderna i Sala kommun.

Tack för din tid och ditt engagemang!