Nyhet

Inbjudan: Anbud leveransvirke

Publicerad 2018-05-21
Uppdaterad 2020-10-19 14:45
Sala kommun, Gata/park
Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav. Leveransvirket består av normaltimmer, klentimmer, stamblock, massaved, energived och grot.

Sala kommun äger och förvaltar genom egen skogvaktare ca 4 700 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till största delen beläget runt Sala tätort, men skiften finns också i Ransta, Västerfärnebo, Salbohed, Isätra och Sätrabrunn.

Hela innehavet är certifierat enligt FSC direkt under svenska FSC.

Årligen avverkas ca 16 000 m3fub rundvirke. All avverkning sker integrerat med Ösby Naturbruksgymnasium, där eleverna under vägledning av instruktörer avverkar och skotar virket.

Anbud för köp av leveransvirke ska vara kommunen tillhanda 2018-06-07.

Anbudet är inte delbart, dvs. en köpare kommer att antas för totala volymen.

Kontakt och förfrågningar under anbudstiden:

Sala Kommun Samhällsbyggnadskontoret
Marie-Anne Deleryd
Box 304
733 25 SALA
Tel: 0224-74 75 01
E-post: marie-anne.deleryd@sala.se