Nyhet
Publicerad 2023-04-20
Uppdaterad 2023-04-20 12:11

Biltvätt på gatan - nej tack! Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte - och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricker.

 

 

Smutsen på våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller. När bilen tvättas rinner detta av och vanligast är att det rinner vidare till närmaste gatubrunn som släpper ut det till närmaste sjö eller vattendrag. Tvätta därför bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall som har oljeavskiljare. Idag ställs det mycket stora krav på bilvårdsanläggningar vid rening av tvättvattnet. Väljer du en miljömärkt biltvätt minskas utsläppen av farliga ämnen med ca 90 procent.

Om du måste tvätta bilen hemma, gör det på en yta som kan suga upp vattnet som gräs eller grus. Håll dig då långt borta från vattendrag och dagvattenbrunnar och använd miljöanpassade produkter.

Sveriges kommuner, tillsammans med Svenskt Vatten, vill uppmärksamma de miljöproblem som biltvätt på gatan orsakar och därför har kampanjen "Stora biltvättarhelgen" startats.