Servicemeddelande

Flytt av bangolfen

Publicerad 2018-03-20
Uppdaterad 2019-01-18 08:49
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I mars påbörjas arbetet med att flytta bangolfen till ”parkstugans” placering, närmare centrum.

Marken kommer få en plattbeläggning där sedan de nyrenoverade banorna kommer placeras ut. Området kommer att inhägnas med ett lågt staket och självklart innehålla bänkar och papperskorgar. Vi tror att detta kommer leda till ökat folkliv och mer trivsel i stadsparken. 
Arbetet kommer pågå från mars 2018. Invigning är planerad till sommaren. 

Medan arbetet pågår är det en arbetsplats som inte får beträdas och kommer därför hägnas in. Vi ber om visad hänsyn under arbetsts gång då bland annat arbetsfordon måste köra i parken. 


Arbetet är ett samarbete mellan kultur och fritid och samhällsbyggnadskontoret. 

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se
Satu Bergsten, Planeringsingenjör park
0224-74 75 05 satu.bergsten@sala.se
Daniel Watkinson, Fritidsutvecklare
0224-74 78 30 daniel.watkinson@sala.se

Relaterade länkar