Nyhet

Åkraskolan

Publicerad 2018-02-05
Uppdaterad 2018-02-05 12:34
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Uppdatering angående åtgärder med anledning av fuktskada i Åkraskolan.

En upphandling har påbörjats av modulbyggnader som ska ersätta lokalerna i Åkraskolan. Modulbyggnaderna kommer bland annat att provisoriskt ersätta klassrum, grupprum, fritidshem, personalrum, expeditioner, skolhälsovård, rum för specialpedagoger, bibliotek, slöjd, förråd, toaletter, kapprum.

Det har även bildats en styrgrupp som träffas regelbundet och hanterar det fortsatta arbetet. I styrgruppen ingår samhällsbyggnadskontorets chef Anders Almroth, skolchef JuneAnn Wincent, fastighetschef Åsa Eriksson och kanslichef Benny Wetterberg.

De fackliga organisationerna har fått en grundlig genomgång av situationen. Så snart en utsedd leverantör har ritningar att presentera kommer arbetet att ske i samverkan med berörd personal och skyddsombud.

Relaterade kategorier