Servicemeddelande
Publicerad 2018-01-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Felet i kommunens telefonisystem är nu åtgärdat och 0224-74 70 00 fungerar åter normalt.

Det fel som under gårdagen uppstod i kommunens telefoni och orsakade att kommunväxelns nummer 0224-74 70 00 inte gick att nå är nu åtgärdat. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som kan ha uppstått med anledning av felet. 

Vi hörs :)

Kontakt

Anna Domberg-Holm, Receptionist / administratör
0224-74 88 92 anna.domberg-holm@sala.se