Nyhet

Sala kommun ordnar bredband åt alla

Publicerad 2018-01-09
Uppdaterad 2018-02-07 11:16
Nu gör Sala kommun en stor satsning för att invånarna och företagarna ska kunna få tillgång till bredbandsuppkoppling, oavsett om de är bosatta i tätorten eller på landsbygden.

Kommunen har tecknat ett ramavtal med det Uppsalabaserade företaget IP Only Networks AB om att erbjuda fiberanslutning för bredbandstjänster till alla permanentboende och näringsidkare inom Sala kommun. Fiberutbyggnaden startar den närmaste tiden och planeras att pågå i tre år.

Kommunen betalar totalt 8,4 miljoner kronor i ersättning till IP Only Networks för att företaget ska garantera den här fiberanslutningen.

Leveranstiden sedan man gjort sin beställning beräknas till 9-12 månader i tätorten och 12-24 månader på landsbygden.

Oavsett var i kommunen man bor eller har sin näringsverksamhet så betalar man en anslutningskostnad som för närvarande är beräknad till 20.000-23.000 kronor inklusive moms och exklusive eventuella avdrag för RUT och ROT. Det blir en bredbandsuppkoppling i ett öppet nät på minst 100 Mbit/s.

Målet är att de berörda hushållen och näringsidkarna ska ha fått tillgång till detta senast under 2020.

- I och med det här ramavtalet så har vi tagit ett stort steg mot att alla hushåll och företagare i Sala kommun ska få tillgång till bredband. Detta oavsett om du bor på landsbygden eller i staden, säger kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson ( C ).

- Bredband är viktigt för den enskilde för att kunna betala räkningar, följa nyheter i media, ha kontakt med myndigheter och vänner och släktingar. Men det är också viktigt för att vi från kommunens sida ska kunna effektivisera och rationalisera vår verksamhet och underlätta kontakten mellan kommunen och den enskilde, fortsätter Carola Gunnarsson.

- För många företagare är det helt avgörande för att man ska kunna bedriva sin verksamhet att man har tillgång till snabbt och tryggt bredband. Detta ramavtal är viktigt för ett aktivt företagande också på landsbygden, konstaterar hon.