Nyhet

Fyrverkeriförbud i centrum

Publicerad 2017-12-27
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
För att använda fyrverkerier i Sala stad krävs särskilt tillstånd från polisen med undantag för vissa stadsdelar där det är helt förbjudet.

Polisen och Sala kommun

Vi vill påminna allmänheten om att användning av fyrverkerier i centrala Sala är förbjudet/kräver polistillstånd enligt den lokala ordningsstadgan.
Överträdelse är straffbart och kommer att polisanmälas.

Närpolisen i Sala – Räddningstjänsten Sala-Heby

 

Skäl till det lokala förbudet

Anledningen till att kommunen skärpt reglerna kring användningen av fyrverkerier i centrala staden är framförallt koncentrationen av den kulturellt oersättliga träbebyggelsen och de stora ekonomiska värden som är bundna till fastigheterna - så gott som alla centrumhandelns sjuttio butiker är inrymda i de aktuella kvarteren.

En utvecklad brand i den typ av byggnader det är fråga om är oerhört svår att bekämpa och innebär överhängande risk för stor spridning och förödelse.

Lokal ordningsföreskrift för Sala kommun (utdrag)

§ 17 a. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor (fyrverkerier) inom tätort med sammanhängande bebyggelse. Tillstånd krävs inte från kl. 17.00 för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00. 

§ 17 b. Områdesbestämmelse. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom området Ringgatan - Kålgårdsgatan - Kungsgatan - Ekebygatan, samt runt sjukhuset inom ett område avgränsat av Lasarettsgatan - Ekeby dammars norra strand - gång och cykelbanan mellan Ekeby dammar och Lasarettsgatan.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Överträdelser av reglerna i ordningsstadgan är straffbara och kommer att polisanmälas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fyrverkeriförbudet ordningsstadgan dömes till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Generella regler för fyrverkerier

Man måste ha fyllt 18 år för att få köpa, använda, överlåta och på annat sätt hantera fyrverkerier. Att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18 år är också förbjudet. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga kan ge böter eller fängelse.