Servicemeddelande

Ny hastighet på Måns Olsvägen

Publicerad 2017-10-04
Uppdaterad 2017-10-17 08:21
Från och med måndag 9 oktober 2017 så gäller en ny hastighet, 40 km/h, på Måns Olsvägen.

Hastigheten sänks i samband med att vägen från Dalhemsleden och upp till Måns Ols badet har smalnats av. För att undvika att få en väg med flera olika hastigheter har kommunen valt att sätta samma hastighet på hela vägsträckan.

Kontakt

Tord Lillja, Trafikingenjör
0224-74 75 66 tord.lillja@sala.se

Relaterade kategorier