Servicemeddelande

Nyfiken på livet i vattnet?

Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2017-09-12 16:23
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Den 15 september kl 10.00 genomför Sagåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland en undersökning av vilka fiskar som finns i ån vid Agueliplatsen i Sala.

Med hjälp av elfiske så kan fiskar tas upp ur vattnet och artrikedomen dokumenteras, därefter släpps fiskarna oskadda åter i vattnet.  Varmt välkomna!

Relaterade tjänster