Nyhet

Ombyggnation Måns Olsvägen

Publicerad 2017-08-28
Uppdaterad 2018-04-05 13:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Under sensommaren och hösten 2017 kommer Sala kommun bygga om Måns Olsvägen och intilliggande parkeringar. Arbetet påbörjas vecka 35 (28/8) och avslutas efter ca 8 veckor. Periodvis kommer det att vara svårt att passera området. Avstängt arbetsområde får inte beträdas för allas säkerhet.

Måns Ols hör till Salas pärlor. För att lyfta området och höja trafiksäkerheten förskönar vi Måns Olsvägen och anlägger en parkering på gräsytan samt renoverar parkeringen vid den gamla matbutiken. Det är våra duktiga anläggare på gata-park som utför arbetet. Vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Kartbild över området

1. Måns Olsvägen och gångbanan/cykelbanan smalnas av. En trädrad med rödekar planteras mellan vägen och gångbanan/cykelbanan. Hastigheten sänks till 40 km/h. Ny belysning med en extra arm så även gång-cykelbanan blir belyst.

2. Där gångbanorna korsar vägen markeras dessa med annan markbeläggning.

3. Gräsplanen grusas av och parkeringen markeras upp med staket. Den nedre
delen av gräsytan sparas och kan användas vid behov.

4. Parkeringen vid den gamla butiken renoveras.

Relaterade kategorier