Nyhet

Utökad rätt till komvux

Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2017-12-22 12:16
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Från och med 1 januari 2017 har du rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet och särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Innan du studerar mot särskild behörighet måste du ha grundläggande behörighet. Du har endast rätt att läsa in en särskild behörighet åt gången. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att planera dina studier och vilka kurser du behöver söka för grundläggande och/eller särskild behörighet.