Nyhet

Vi vill ge alla i Sala kommun bredband

Publicerad 2017-07-17
Uppdaterad 2017-07-17 12:15
Sala kommun planerar att gå ut till bredbandsmarknadens aktörer med en anbudsförfrågan för att se om någon av dem är beredd att uppfylla vårt ambitiösa mål om att alla hushåll och företag i vår kommun år 2020 ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.

Tanken att en förfrågan ska gå ut till bredbandsmarknadens aktörer nu under sommaren.

- Under våren har vi i Sala kommun fört långtgående diskussioner med olika marknadsaktörer inom bredbandsområdet och har kunnat konstatera att inget av de bolagen de närmaste åren kan erbjuda möjligheten till en hundraprocentig anslutningsgrad på marknadsmässiga grunder, säger kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C).

- Sala kommun planerar därför nu att gå ut med en förfrågan till marknadens aktörer för att försäkra oss om en garanti att någon av aktörerna ändå är beredd att fullfölja vårt uppställda mål.

Den garanti som Sala kommun nu vill upphandla skulle innebära att man mot ett marknadsbaserat pris, lika för alla abonnenter oavsett var i kommunen man har sin fastighet, (för närvarande i intervallet 20 000 – 23 000 kronor inklusive moms) ska se till så att alla permanentboende och näringsidkare i Sala kommun har tillgång till en bredbandsuppkoppling mot ett öppet nät på minst 100 Mbit/s senast under 2020.

 Förfrågan avser priset för att kommunen ska erhålla den efterfrågade garantin med hänsyn tagen till att befintlig kanalisation (de ledningsrör som fiberkablarna dras i) ägd av Sala kommun får användas med de regler som finns och att kommunen aktivt kommer att agera för att informera om nyttan med bredband både bland privatpersoner och näringsidkare. Förfrågan förutsätter att pris på garantin endast uppkommer om kanalisation byggs. Samarbetet förutsätter optofiber.

 - Att få den här uppkopplingen är viktigt för att medborgare och företagare ska kunna nyttja de tjänster som i dag erbjuds via nätet men också för att vi i kommuner, regioner och statens olika myndigheter ska kunna fortsätta utveckla vårt tjänsteutbud, säger Carola Gunnarsson.

- Därigenom skapas förutsättningar för en bättre service gentemot medborgare och företagare men också för att effektivisera och rationalisera den offentliga verksamheten.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier