Nyhet

JO granskar Sala Silvergruva

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2017-12-22 12:12
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att granska det kommunägda bolaget Sala Silvergruva, eftersom bolaget inte har diariefört sina handlingar på flera år.

I maj, i år, begärde en journalist vid Sala Allehanda att få ut Sala Silvergruvas postlista. Då upptäcktes det att bolaget inte hade diariefört några handlingar alls sedan 2009 och att det vare sig fanns någon postlista eller något diarium. Journalisten anmälde därför Sala Silvergruva till JO.

Bolaget Sala Silvergruva ägs till 81 procent av Sala kommun.

– Precis som kommunen är skyldig att ha diarium för alla sina handlingar för att medborgarna ska kunna ha insyn i kommunens verksamhet, så måste självklart även våra kommunägda bolag ha diarium, säger Salas kommunchef, Jenny Nolhage.

– Det är bra att Justitieombudsmannen nu granskar Sala Silvergruvas åsidosättande av skyldigheten att ha diarium för offentliga handlingar. Jag har förtroende för att bolagets ledning arbetar aktivt för att åtgärda bristerna, förklarar Jenny Nolhage.

– Men det är beklagligt och inte tillfredsställande att styrelse och revisorer inte uppmärksammat bristen.

Senast den 20 september i höst måste Sala Silvergruva svara på de frågor som JO nu har ställt till bolaget.

 

 

Relaterade tjänster

Relaterade länkar

Relaterade kategorier