Servicemeddelande

Reparation av dammvall

Publicerad 2017-05-23
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ett tätningsarbete påbörjas 15 maj på del av gruvkanalens dammvall invid Sala Silvergruva.

Restaurering av gruvkanalens dammvall

Ett läckage har noterats genom dammvallen längs gruvkanalen som nu ska tätas. För att kunna utföra tätningen har vattnet i kanalen sänkts av.

Vi ber om visad hänsyn och överseende under arbetets gång då det inte går att passera platsen som vanligt.

Kontakt

Frans Sjöberg, Projekteringsingenjör
? frans.sjoberg@sala.se

Relaterade tjänster