StartNyheter - listningElda rätt och säkert på Valborg!
Nyhet
Publicerad 2018-04-24
Uppdaterad 2020-06-24 09:12
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Snart är det valborgsmässoafton och många runt om i kommunen kommer att elda för att välkomna våren. Om du ska elda, se till att du gör det på rätt sätt. Det är bara torrt trädgårdsavfall som får eldas, och all eldning ska ske med försiktighet och med rätt tillstånd.

Förutsatt att eldningsförbud inte råder, får eldning inom tätbebyggt område endast ske vecka 16–18 samt vecka 40–42. Då är det endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall så som löv och kvistar. Även om det är tillåtet att elda, ska eldningen ske på ett sådant sätt att omgivningen inte störs.

Det är aldrig tillåtet att elda avfall. Rivningsavfall, spillvirke, papp, kartonger och möbler är exempel på avfall som inte hör hemma i en brasa. Sådant avfall ska istället lämnas till återbruket där det material- och energiåtervinns. Om du eldar avfall begår du ett miljöbrott, då farliga släpps ut i miljön. Föroreningarna från eldningen sprids via luften eller blir kvar i askan och kan sedan laka ut till mark och vatten.

Tillstånd

Om eldning ska ske på offentlig plats och inom tätbebyggt område ska polisen kontaktas för tillstånd enligt ordningslagen. Vid eldning i större omfattning, bål på 20 m³ eller med en markyta som är 500 m² eller större, ska Räddningstjänsten kontaktas.

Tillsyn på valborgseldar (i år Heby kommun)

För att förebygga eldning av avfall kommer miljöenheten i år att utföra tillsyn på valborgseldarna i Heby kommun. Inför denna tillsyn har miljöenheten valt att gå ut med extra information om eldning, bland annat här på kommunens hemsida.