Servicemeddelande
Publicerad 2018-04-20
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Sala kommun, Gata/park

I år beräknar vi att påbörja sandupptagningen vecka 16, med full styrka vecka 17 och vi räknar med att allt ska vara klart i slutet av maj. Hur lång tid det tar beror bland annat på vädret. Vid regn kan vi inte ta upp grus.

Turordning

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som ändras år från år för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Centrala Sala

 1. Innerstan
 2. Norrberg, Fridhem
 3. Mamre, Nybo
 4. Stamparen, Lasarettet
 5. Åkra, Västermalm
 6. Kvartsen, Glimmern, Johannesbergsgatan
 7. Persdal, Gärdesta, Aspen, Flädern
 8. Skuggan 1, 2, 3
 9. Dalhem, Parken, Lärkan
 10. Månsolsvägen, Johannisbäck
 11. Stampers
 12. Hagaberg, Åshagen, Gravhagen
 13. Turbo, Jakobsberg, Jakobsdal
 14. Vasastaden, Nyåker
 15. Kungsängen
 16. Ängshagen, Emmylund, Gymnasiegatan

Landsbygd

 1. Kila
 2. Sätrabrunn
 3. Salbohed
 4. Västerfärnebo
 5. Hedåker
 6. Broddbo
 7. Möklinta
 8. Saladamm
 9. Ransta
 10. Kumla

Om sandupptagning

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. 

För att sandupptagningen ska börja måste all snö och is vara borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Att även angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen.

Metod och utrustning

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt kör en vattenbil före arbetslagen för att binda dammet när det sopas upp. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare, arbetstiden för lastbilen med upptagaren är kl. 05–21. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram samt en liten maskin för trottoarer.

Totalt är det mellan 5 000 och 7 000 ton grus som ska sopas upp.

Var uppmärksam och visa hänsyn för personalen och maskiner som jobbar ute på gatorna.

 

Kontakt

Tony Jigehamn, Planeringsingenjör
0224-74 75 06 tony.jigehamn@sala.se