Nyhet

Egen projektsida för Ransta nya skola

Publicerad 2017-02-28
Uppdaterad 2017-02-28 11:00
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Till årsskiftet 2018/2019 ska en nya skola stå klar i Ransta. Du kan följa arbetet och få information om projektet via projektsidan Ransta nya skola och förskola som kommer att uppdateras i takt med projektets utveckling.