StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTvå miljoner snusprillor spolas ned i Sala kommun varje år
Nyhet
Publicerad 2016-11-18
Uppdaterad 2017-12-22 12:15

Lördag 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Då vill Sala kommun passa på att uppmärksamma kommuninvånarna på vad de spolar ner i toaletten.

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Sala kommun spolas det varje dag ner 6000 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir till över två miljoner snusprillor per år.

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor, då snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Reningsverken är inte gjorda för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, såsom kadmium, vilket gör att dessa ämnen istället följer med det renade vattnet ut i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar alltså risken för att kadmiumhalten ökar i naturen.

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus (37%). Många oroar sig också för att det ska lukta illa (19%). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.


Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.

 

Relaterade tjänster